natoaktual.cz

SPECIÁL: Útok na Ukrajinu

Zpravodajský souhrn
k ruské invazi na Ukrajinu

 • natoaktual.cz
 • Zpravodajství
 • Informační centrum o NATO
 • nato.idnes.cz

 • Pro naši vnější bezpečnost jsme neučinili maximum

  21. srpna 2017  8:32
  Luboš Dobrovský
  Je zřejmé, že jsme my všichni společně, tedy ani já, neučinili dost pro naši vnější bezpečnost. Nenašli jsme včas dost důvodů a politické odvahy k pojmenování nositele rozhodující militární hrozby, který zcela otevřeně svými politickými cíli a agresivitou nejenom verbální, ale i faktickou, jednáním svých ozbrojených sil, ohrožuje bezpečnost demokratické Evropy.  

  Česká armáda se podílí na aliančních misích, do společné alianční obrany však vyčleňuje pouze nevelká uskupení (ilustrační foto) | foto: 21. základna Čáslav

  Vojenskou silou prosazené odtržení části Gruzie, které zůstalo bez důsledné politické odpovědi, posílilo dávný agresorův cíl připravit a realizovat násilnou anexi Krymu, a přímou vojenskou účast na ozbrojené vzpouře ruskojazyčné části levobřežní Ukrajiny. Nejde pouze o rozvrat napadeného suverénního státu; jde o nelad, který má být vnesen do celé demokratické Evropy.

  Armáda není policie

  Profesionalizované ozbrojené síly jsme budovali bez záloh a tudíž bez reálných mobilizačních schopností. Propadali jsme a dosud někteří z nás propadají další chybné iluzi, že armády lze použít k zajištění vnitřní bezpečnosti, například proti migrantům či k rozmnožení policie.

  Od okamžiku rozpadu Sovětského svazu přežívala v našich myslích a v našich bezpečnostních dokumentech iluze, že nejméně dvacet let žádná vnější vojenská hrozba nepřipadá v úvahu. Kdo tuto iluzi odmítal, byl obvykle, jako já ve výroku jednoho ruského velvyslance v Česku, nazván reliktem studené války.

  Iluze o neexistenci vážné vnější militární hrozby měla své neblahé důsledky. Své profesionalizované ozbrojené síly jsme budovali bez záloh a tudíž bez reálných mobilizačních schopností. Propadali jsme a dosud někteří z nás propadají další chybné iluzi, že armády lze použít k zajištění vnitřní bezpečnosti, například proti migrantům či k rozmnožení policie.

  Pád Varšavské smlouvy před 25 lety měli Sověti za zradu, vzpomíná Dobrovský

  Spokojili jsme se schopností vytvářet nevelká funkční úkolová uskupení a do společné alianční obrany v případě aktivace pátého článku smlouvy vyčleňujeme - v našem českém případě – jednu střední brigádu s nedostatečnou palebnou podporou, bez schopnosti doplňování ztrát. Není to jen chybné, je to ostudné.

  Demokratická Evropa, jejíž součástí jsme se po rozpadu Sovětského svazu stali, nemá z příčin převážně primitivně nacionalistických, společně garantovanou bezpečnost. Těšíme se v našem evropském nedostatečném obranném úsilí podpoře Spojených států. Spoléháme na ni však do takové míry, že naše evropská bezpečnost hraničí s plnou závislostí na jejich vojenské síle. Prezident Trump nám to poněkud nešetrně připomněl. Měli bychom se méně zabývat vhodností či nevhodností formy Trumpova výroku, a měli bychom více pozornosti věnovat posílení stavu souboru našich evropských obranných schopností. Samozřejmě, že zásadně v rámci Aliance.

  Omezené příspěvky

  Spokojili jsme se schopností vytvářet nevelká funkční úkolová uskupení a do společné alianční obrany v případě aktivace pátého článku smlouvy vyčleňujeme - v našem českém případě – jednu střední brigádu s nedostatečnou palebnou podporou, bez schopnosti doplňování ztrát.

  Podmínkou efektivní evropské bezpečnosti je nalezení politické vůle k vytvoření a k realizování zásad společné zahraniční politiky, z níž jedině může společná politika obranná vycházet. Současní představitelé států střední a východní Evropy, jimž se podařilo po pádu SSSR znovu se vrátit mezi svobodné demokratické státy, okouzleni svobodou, kterou přináší demokracie, upadají do nebezpečných osidel nacionalismu, propadají iluzím o jakési nezbytné „suverenitě“ národních států a neodpovědně odmítají společná evropská řešení zásadních otázek uchování oné těžce nabyté svobody.

  Nezbývá, myslím, než hledat řešení naší společné obrany nejen podle článku pátého washingtonské smlouvy, ale nejprve podle článku třetího. Ten nám klade za povinnost připravit se na obranu v maximální míře, jaké je každý člen Aliance schopen.

  Podmínkou porozumění tomuto úkolu je vědomí, že Aliance existuje pouze jako soubor odpovědností všech jejích jednotlivých členů. K takovému názorovému souladu se pokusme přispět hledáním společné bezpečnosti Aliance jako celku vyznávajícího demokracii jako podmínku bezpečnosti.

  Luboš Dobrovský
  autor je bývalý ministr obrany ČSFR

  text vychází z autorova proslovu na konferenci Globsec 2017 u příležitosti přijetí České a slovenské transatlantické ceny

  natoaktual.cz

  Barista i záchranář u kanónu

  Říjen 2019

  Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

  Dny NATO v Ostravě

  Září 2019

  Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

  Továrna na instruktory

  Červenec 2019

  Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

  Mraky prachu, vedro a léčky

  Červen 2019

  Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

  Partneři portálu

  NATO PDD iDnes.cz Newton Media