natoaktual.cz

"Jsme tým", avizuje česká armáda jako největší vystavovatel

13. května 2015  18:43
Tradičně největším vystavovatelem veletrhu IDET je ministerstvo obrany a česká armáda. Na brněnském výstavišti se letos budou vojáci prezentovat s příznačným mottem: "Jsme tým". Má vyjadřovat společné úsilí při zabezpečování obrany České republiky.  
Protiletadlový komplet KUB. Veletrh obranných a bezpečnostních technologií IDET | foto: Lubomír Světničkanatoaktual.cz

„Vyjadřuje základní podstatu společného úsilí obrany země,“ uvedl ministr obrany Martin Stropnický. Otevřená i krytá výstavní plocha bude podle něj symbolicky zobrazovat rozvinutou českou základnu a ukazovat připravenost armády k plnění úkolů. 

„Velký důraz je kladen na nutnost okamžité a pohotové reakce na potenciální hrozby současnosti,“ dodal.

SPECIÁL: Veletrh IDET v Brně

Aktuální informace, zprávy, reportáže a fotografie

Rozsáhlá expozice bude rozmístěna v pavilonu P a na volné ploše mezi pavilony P a K. Návštěvníci budou moci vidět taktické operační centrum (TOC) a společné operační centrum (SOC) nebo mobilní pracoviště geografického zabezpečení operací (GeMoZ-C). Představí se rovněž taktická meteorologická stanice TACMET, která pomocí heliových balonů na nichž jsou připevněny sondy, předpovídá počasí.

Armáda ukáže také lehké obrněné vozidlo IVECO s mobilním průzkumně rušícím systémem STAR/V, které umí detekovat radiové aktivity a sbírat vzorky signálů v prostoru nebo mobilní komplet elektronického boje (MKEB) určený například k rušení signálů pro odpálení improvizovaných výbušných nástrah u jednotek v současných operacích.

Obraz skutečné základny bude dotvářet zóna s vojenskými ubytovacími kontejnery, kuchyní a jídelnou, pohotovostním úkrytem, logisticko - opravárenská zóna s polním muničním skladem, kontejnery pro opravu spojovací techniky a metrologii, skladovacím kontejnerem a pojízdnou zámečnickou dílnou, zóna ochrany vojsk s pohotovostním úkrytem, ochrannými valy, strážní věží, pyrotechnickými a ochrannými obleky, roboty tEODor a TALON určenými k průzkumu nevybuchlé munice a improvizovaných výbušných prostředků a malým dekontaminačním automobilem na podvozku Tatra (MDA)

Z techniky bude k vidění i radiolokátor ARTHUR¨nebo kanónová houfnice DANA. Zdravotní zabezpečení na základně bude reprezentovat pojízdná převazovna (POP3), polní transfuzní stanice a hematologická laboratoř (PTP, BHL), ale také vrtulník W3A Sokol a další technika a materiál nezbytný pro chod základny v operacích.

Po skončení veletrhu připravuje výstaviště v rámci propagace branně bezpečnostních aktivit na 21. května ještě „Den otevřených dveří na brněnském výstavišti“, v jehož rámci Armáda České republiky, Policie České republiky, Hasičský záchranný sbor a Městská policie představí veřejnosti svoji současnou techniku, výzbroj a výstroj a to formou statických i dynamických ukázek.

V rámci doprovodného programu pak Univerzita obrany Brno chystá tradiční konferenci CATE (Community-Army-Technology-Environment), která bude tentokrát tvořena zahajovací konferencí SecurityTrends a pěti dílčími konferencemi na témata Vojenské technologie 2015, Distanční vzdělávání, simulace a komunikace, Bezpečnost a ochrana informací, Logistika a ekologie v ozbrojených silách a Budování mnohonárodnostních logistických schopností. 

inc natoaktual.cz
zpět na článek