Zadání připravit novou verzi klíčového aliančního dokumentu, Strategické koncepce NATO, pochází ze summitu NATO ve Štrasburku/Kehlu konaného v dubnu 2009. Stávající koncepce pochází z roku 1999 a již neodráží reálie světa ve 21. století. Nová kocepce by měla pojmenovat, utřídit a prioritizovat výzvy, na něž má Aliance reagovat, a usnadnit tak dosahování konsenzu v rámci osmadvacítky. Na této stránce přinášíme odkazy a původní materiály k otázce přípravy nové Strategické koncepce, která byla schválena na summitu NATO v Lisabonu v listopadu 2010.

Skupina expertů, jmenovaná generálním tajemníkem NATO, dne 17. května 2010 zveřejnila svou zprávu s analýzou a doporučeními pro novou strategickou koncepci NATO, kterou by Aliance měla schválit na svém summitu v Lisabonu v listopadu 2010. Plné znění zprávy expertů je k dispozici ve formátu pdf zde.

Plné znění nové strategické koncepce můžete nalézt na oficiálních stránkách NATO v angličtině zde a ve francouzštině zde.

V ČR probíhá unikátní výzkumný projekt "Nová strategická koncepce NATO: Zájmy a priority České republiky", jehož se účastní celkem 7 akademických pracovišť a nevládních think-tanků, které se zabývají evropskou bezpečností, českou bezpečnostní politikou, Severoatlantickou aliancí a transatlantickými vztahy. Jedním z cílů je provést prakticky využitelnou analýzu témat a problémů, které jsou v souvislosti s přípravou nové Strategické koncepce relevantní pro ČR, a identifikovat české zájmy a priority. Více informací na webu projektu zde. Projekt koordinuje Centrum transatlantických vztahů vysoké školy CEVRO Institut)

Původní analýzy k tématu na portálu natoaktual.cz:

13.12.2010 - Komentář Zdeňka Kříže z Masarykovy univerzity v Brně

Nová koncepce NATO ve světle okouzlení Ruskem a afghánského angažmá
Přes mnohá vzletná prohlášení je nová strategická koncepce NATO evolucí koncepce staré. Revoluční dokument z ní dělá až historický kontext, ve kterém je přijímána.

29.11.2010 - Komentář Jana Jireše z CEVRO Institutu

Nová strategická koncepce NATO: mezi tradicí a inovací
S přípravou nové alianční strategické koncepce, nahrazující zastaralý dokument z roku 1999, byla od počátku spjatá vysoká očekávání, která generální tajemník Rassmusen a jeho zástupci ještě povzbuzovali. Nově vytvářený dokument měl splnit řadu požadavků, z nichž některé byly když ne přímo protikladné, tak alespoň obtížně slučitelné a proto vyžadující značnou stylistickou a diplomatickou obratnost generálního tajemníka, v jehož kompetenci bylo formulovat finální text určený ke schválení na listopadovém summitu NATO v Lisabonu.

20.9.2010 - Komentář Jakuba Kulhánka z Asociace pro mezinárodní otázky

Nová strategická koncepce Aliance a Rusko: Na cestě k partnerství, nebo konfrontaci?
Severoatlantická aliance se chystá představit svůj nový strategický koncept, který by měl stanovit obecný rámec aktivit této vojenskopolitické organizace na příštích zhruba deset let. Jedním z klíčových prvků nového strategického konceptu má být i formulace vztahu Aliance s nečlenskými státy. Je to právě globální charakter nových hrozeb, který čím dál tím více vyžaduje prohlubování spolupráce mezi Bruselem a nečlenskými státy, které je jedinou cestou, jak těmto výzvám čelit. V této souvislosti například hovoří nedávno uveřejněná zpráva rady moudrých pod vedením bývalé americké ministryně zahraničí Madeleine Albrightové o Rusku jako o zásadním partnerovi pro Alianci v 21. století.

9.8.2010 - Komentář Jana Jireše z CEVRO Institutu

Příprava nové strategické koncepce po poločase a česká debata
Když na podzim minulého roku generální tajemník NATO Anders Fogh Rasmussen zahajoval práci na nové alianční strategické koncepci, neváhal přípravu tohoto dokumentu prezentovat jako velkolepou příležitost pro vyřešení většiny problémů, se kterými se Aliance v poslední době potýká.

29.3.2010 - Komentář Michaela Romancova z Metropolitní univerzity Praha

Nukleární politika NATO v interpolárním světě
Na první pohled by se mohlo zdát, že nová strategická koncepce NATO, jež by měla nahradit stávající dokument pocházející z roku 1999, nebude vznikat v tak výrazně pozměněném světě, než byl ten, jenž se vynořil po skončení studené války.

1.3.2010 - Analýza Róberta Vasse, generálního tajemníka Slovenskej atlantickej komisie

Postoje slovenskej bezpečnostnej komunity k novej Strategickej koncepcii NATO
Diskusia k novej Strategickej koncepcii beží naplno aj na Slovensku. V Novembri 2009 zorganizovala Slovenská atlantická komisia prvý seminár venovaný novej Strategickej koncepcii NATO s názvom "Transatlantické strategické fórum".

24.2.2010 - Komentář Alexandra Vondry

NATO musíme revitalizovat
V lednu se v Praze se uskutečnila mezinárodní konference zaměřená na diskusi o nové strategické koncepci Severoatlantické aliance. Konference se shodou okolností konala na ministerstvu zahraničních věcí ve stejném sále, ve kterém byla v roce 1991 rozpuštěna Varšavská smlouva.

1.2.2010 - Analýza Radka Kohla

Nová strategická koncepce NATO a vztahy EU-NATO
Když byla stávající Strategická koncepce NATO na jaře 1999 publikována, řadu věcí příliš nepředjímala a ani předjímat nemohla. Kromě zásadní proměny bezpečnostního prostředí a vnímání bezpečnostních hrozeb, personifikovaných teroristickými útoky z 11.září 2001, jakož i bezprecedentním nasazením spojeneckých vojenských sil ve vzdáleném regionu (v Afghánistánu či předtím v Iráku - byť formálně šlo především o akci "koalice ochotných", nikoliv NATO jako celku), se ale klíčový alianční strategický dokument nevyjadřuje příliš prozíravě o vztazích s nejdůležitějším partnerem na evropské kontinentě – Evropskou unií.

11.1.2010 - Komentář Luboše Dobrovského

NATO a nová strategická koncepce
Již o sedmé od svého vzniku hledá a připravuje Severoatlantická aliance novou strategickou koncepci. Je jí třeba jako soli. Zejména v situaci, kdy musí být zvyšovány počty vojáků v Afghánistánu a přesněji musí být vytýčeny cíle afghánské operace, lépe motivující spojence k účasti na jejím úspěšném dokončení.

07.12.2009 - Komentář Jiřího Schneidera, programového ředitele PSSI

Česká diskuze o nové strategii NATO začala
Česká euroatlantická rada ve spolupráci s ministerstvem zahraničních věcí uspořádala 24.listopadu národní seminář věnovaný přípravě nového strategického konceptu Severoatlantické aliance. Otevřela se tak první příležitost, aby se širší bezpečnostní komunita v České republice zapojila do alianční debaty o základních úkolech Severoatlantické aliance, která je jedním z pilířů bezpečnosti České republiky.

07.12.2009 - Komentář Jiřího Šedivého, náměstka generálního tajemníka NATO

Co vlastně od nové strategické koncepce očekáváme?
Nová Strategická koncepce, jež má být schválena zhruba za rok, bude v šedesátileté historii Severoatlantické aliance v pořadí již sedmou koncepcí NATO, ale teprve třetí veřejnou.

16.11.2009 - Komentář Jiřího Šedivého, bývalého náčelníka generálního štábu

Proč je nová strategická koncepce NATO důležitá?
Současná a platná strategická koncepce NATO je dokument, který pochází z roku 1999 a vzešel z debat v situaci po rozpadu Varšavské smlouvy, rozpadu SSSR a po rozhodnutí rozšířit Severoatlantickou alianci poprvé o nové členy z řad bývalého Varšavského bloku.


 

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY:


Oficiální stránky Severoatlantické aliance věnované tvorbě nové Strategické koncepce
(anglicky)

Související zprávy na portálu natoaktual.cz:

Alianční moudří jednali v Praze o budoucnosti NATO
13. ledna 2010 - Zprávy z NATO

Nový šéf NATO si vybral poradce-vizionáře, Vondru vynechal
3. srpna 2009 - Zprávy z NATO

Nový šéf NATO Rasmussen - pečlivý politik s důkladnými plány
1. srpna 2009 - Zprávy z NATO

Aliance otevírá Pandořinu skřínku, hledá svou budoucí roli
3. dubna 2009 - Zprávy z NATO

Informační centrum o NATO

Informační centrum o NATO je veřejným informačním zařízením poskytujícím informace o Severoatlantické alianci.

INFORMAČNÍ CENTRUM O NATO
Jungmannova 17
110 00 Praha 1

info@natoaktual.cz
tel.: 221-506-758

Facebook RSS

Projekt podporuje Public Diplomacy Division NATO

Dny NATO v Ostravě

Září 2018

Výroční Dny NATO v Ostravě letos vidělo 220 tisíc návštěvníků.

Yankee od mariňáků

Září 2018

Premiéra amerického UH-1Y Venom, jednoho z kandidátů na přezbrojení českých vrtulníků.

Cvičení Sky Avenger

Červen 2018

Jak doplňují palivo americké stíhačky nad Českem z létajícího tankeru.

Army test u výsadkářů

Červen 2018

Pět disciplin dokonale prověří, zda by vaše fyzička stačila na přijetí do armády.