PF 2017: Past is Prologue

19. prosince 2016  12:59
Zbyněk Pavlačík, Jagello 2000
Stojíme na sklonku roku 2016, za dva týdny již budeme plně v roce 2017. Právě končící rok byl v mnoha směrech rokem opravdu velmi bohatým, což jen potvrdily rekordní tržby obchodníků na čtvrtou adventní neděli. Velmi bohatý byl rok 2016 nejenom z perspektivy ekonomické, ale rovněž i bezpečnostní.  
Česká armáda. Ilustrační foto. | foto: Armáda ČR

Letošní bezpečnostní nadílka byla jednou z vůbec nejštědřejších za poslední dekády, a to možná až tak, že si dnes již možná ne zcela přesně vybavujeme klíčové události prvního kvartálu. Start byl totiž stejně ostrý jako nečekaný. Vše začalo teroristickým útokem na pařížskou redakci Charlie Hebdo, který přišel pouhé necelé dva měsíce po útoku na pařížský Bataclan a necelé dva měsíce před útoky v Bruselu. Končící rok 2016 tak byl rokem „breaking news“, kdy jedna aktuální událost byla v globálním mediálním prostředí překryta další.

Bezpečnost v českém politickém prostředí

V České republice však bohužel bezpečnost na rozdíl od Izraele není přirozenou a integrální součástí politického přemýšlení a každodenního jednání.

Není účelem je zde postupně všechny vyjmenovat, ale spíše se zamyslet nad naším přístupem k těmto skutečnostem.

Čeští představitelé dlouhodobě, často a rádi cestují do Izraele. Konec konců česká podpora Izraeli je jedinou polistopadovou konstantou české zahraničně-bezpečnostní politiky. V České republice však bohužel bezpečnost na rozdíl od Izraele není přirozenou a integrální součástí politického přemýšlení a každodenního jednání.

Za jedno z největších selhání - až na jednotlivé výjimky - všech domácích polistopadových elit lze označit fakt, že díky členství v NATO a EU politikové jednou pro vždy považovali „bezpečnost za naši samozřejmost“. A v duchu tohoto přístupu pak nepovažovali za důležité zdůrazňovat, že armádu a bezpečnostní složky budujeme kvůli nám samotným a nikoliv kvůli požadavkům Bruselu či USA.

Česká bezpečnostní analýza není přitom vůbec špatná, pro koncepční řešení bezpečnostních problémů však sama o sobě nestačí.

Samospásné navyšování obranných rozpočtů?

Negativním aspektem našeho členství v západních bezpečnostních a politických strukturách je i zúžení vnímání zajištění bezpečnosti pouze na výši obranných rozpočtů - respektive, že vše se automaticky vyřeší jejich zvýšením.

Předválečné Československo rozhodně na obranných rozpočtech nešetřilo a současně dnes tak skloňovaná odolnost společnosti byla tehdy též vysoká. Přesto se již před osmdesáti lety nad Československem začalo nezadržitelně smrákat a svých dvacátých narozenin se ani nedožilo.

Vypadá to jako historický paradox - předválečné Československo mělo sice ne zcela dokonalou, ale přesto vyspělou armádu a tomu odpovídající výši obranných rozpočtů. Samo o sobě to však nestačilo a osudovými se nám staly vztahy se sousedními zeměmi a geopolitika. Dnešní Česká republika žije v éře bezprecedentně dobrých mezinárodních vztahů, avšak stále se zdráhá navzdory dynamicky se proměňujícímu bezpečnostnímu prostředí dát zajištění bezpečnosti adekvátní politickou prioritu.

Pokud se doporučení bezpečnostních expertů a naše vlastní historická zkušenost nestanou pevnou součástí politického mainstreamu, tak nám možná nezbyde, než společně se Shakespearem konstatovat: „What‘s past is prologue.“

Zbyněk Pavlačík
autor je předsedou Jagello 2000

Dny NATO v Ostravě

Září 2018

Výroční Dny NATO v Ostravě letos vidělo 220 tisíc návštěvníků.

Yankee od mariňáků

Září 2018

Premiéra amerického UH-1Y Venom, jednoho z kandidátů na přezbrojení českých vrtulníků.

Cvičení Sky Avenger

Červen 2018

Jak doplňují palivo americké stíhačky nad Českem z létajícího tankeru.

Army test u výsadkářů

Červen 2018

Pět disciplin dokonale prověří, zda by vaše fyzička stačila na přijetí do armády.