Olda Černý byl čestný chlap, jeho význam bude teprve doceněn

2. dubna 2012  12:23
Osobně jsem se s Oldou Černým poznal až v době, kdy jsem už nebyl šéfem vojenské rozvědky a on nevedl českou civilní rozvědku. Přesto dovoluji velmi vyzdvihnout jeho naprosto neocenitelný přínos pro bezpečnost České republiky. A to hned ve dvou úrovních – když byl úspěšným šéfem civilní rozvědky a pak se neméně intenzivně a úspěšně věnoval práci v bezpečnostní komunitě.  
Oldřich Černý | foto: Prague Security Studies Institute

Oldřich Černý začínal jako bezpečnostní poradce prezidenta Havla a se vznikem novodobého českého státu se ujal funkce ředitele civilní rozvědky. V té době stále ještě nebyl český zpravodajský systém nikterak zákonně kodifikován. Ředitelské křeslo převzal od generála Procházky, největší polistopadové zpravodajské osobnosti, který odešel do rezortu obrany řídit vojenskou rozvědku.

Civilní rozvědka – Úřad pro zahraniční styky a informace byla tehdy, a bohužel je dodnes, součástí ministerstva vnitra. Před Oldřichem Černým ležely, dle mého soudu, dva zásadní a obtížné úkoly. Učinit funkčním něco, co bylo postaveno téměř na zelené louce, a to v situaci, kdy bylo zřejmé, že se Bush senior mýlil, když sliboval "Nový světový pořádek", tedy že po pádu železné opony bude již svět bez bezpečnostních hrozeb. Bylo již po první válce v zálivu, probíhaly tvrdé boje občanské války v Bosně a Hercegovině, vývoj v Rusku byl stále značně nepředvídatelný a na území Afghánistánu se již "zasévalo" na 11. září 2001.

Související článek na natoaktual.cz:

A zároveň, a to byl ten druhý úkol, svoji činností ve prospěch demokratického státu, získávat důvěru občanů v to, že tento jeden z pilířů bezpečnostního systému země je neohrožuje, jak tomu bylo před rokem ‘89, ale slouží k jejich ochraně před vnějšími hrozbami.

Shodou okolností se téměř ve stejnou dobu stal šestnáctým ředitelem CIA James Woolsey. Nejenom zpravodajsky správná orientace na spolupráci s USA v kontextu české zahraniční politiky, ale i osobní přínos Oldřicha Černého při řešení bezpečnostních hrozeb tehdy učinila z obou mužů osobní přátele, což jim vydrželo daleko za horizont jejich zpravodajského profesního života. Není pochyb o tom, že činnost civilní rozvědky pod jeho vedením měla svůj podíl na tom, že Česká republika byla na summitu Severoatlantické Aliance v Madridu v roce 1997 přizvána ke vstupu.

V době samotného vstupu země do NATO byl již Oldřich Černý mimo zpravodajskou komunitu, a nesloužil ani ve státní administrativě. Maximální obdiv si zaslouží fakt, že nevyužil svého postavení a kontaktů a neřekl si o žádný lukrativní post.

Kromě toho, že se stal výkonným ředitelem Fórum 2000, organizující konference světové prestiže, spoluzaložil v roce 2002 dnes vysoce respektovaný, neziskový a nevládní Pražský institut bezpečnostních studií - PSSI. Za dobu téměř 10 let tato instituce, pod jeho vedením, přiblížila velké řádce studentů z různých zemí bezpečnostní problematiku. Oldřich Černý bezezbytku a pozitivně využil svých kontaktů a přivedl na půdu institutu řadu významných řečníků. Jeho vztah ke studentům a osobní pomoc je velkým příkladem, který po sobě zanechává. Velmi dobře si uvědomoval, jak pro naši budoucnost jsou důležití právě dnešní studenti.

Pravidelně jsem přednášel na jeho různých akcích, které pořádal jak pro studenty institutu, tak pro zástupce nových demokracií ze zemí ve východní Evropě. Párkrát jsme spolu vystupovali i na konferencích v zahraničí. Byl to čestný chlap, kterému vadilo, jak Česko v novém tisíciletí promrhává kredit, který si pracně, i díky jemu (poznámka autora), získalo v devadesátých letech na cestě do evropských a mezinárodních struktur.

Trápilo ho, jak málo pozornosti politické elity věnují bezpečnostní problematice, a tím de facto oslabují bezpečnost země.

Poslední březnový den tohoto roku byl bohužel i posledním dnem života Oldřicha Černého.

Andor Šándor
autor je bývalý náčelník Vojenské zpravodajské služby

natoaktual.cz

Dny NATO v Ostravě

Září 2018

Výroční Dny NATO v Ostravě letos vidělo 220 tisíc návštěvníků.

Yankee od mariňáků

Září 2018

Premiéra amerického UH-1Y Venom, jednoho z kandidátů na přezbrojení českých vrtulníků.

Cvičení Sky Avenger

Červen 2018

Jak doplňují palivo americké stíhačky nad Českem z létajícího tankeru.

Army test u výsadkářů

Červen 2018

Pět disciplin dokonale prověří, zda by vaše fyzička stačila na přijetí do armády.