Parlamentní shromáždění NATO

Parlamentní shromáždění NATO (NATO Parliamentary Assembly - NATO PA) je meziparlamentní organizací, která sdružuje vybrané zákonodárce členských států NATO.  NATO PA je na Alianci nezávislé. Má konzultativní charakter a jejím cílem je posilovat spolupráci a porozumění mezi státy Aliance. NATO PA bylo založeno 18. července 1955 pod názvem Severoatlantické shromáždění NATO. 

NATO PA je pojítkem mezi členy národních parlamentů a představiteli NATO. Nejvyšší představitelé NATO vystupují na pravidelných zasedáních, která se konají na jaře a na podzim. Zasedání se účastní delegáti, kteří pracují ve 4 tematicky zaměřených výborech - ekonomickém, politickém, bezpečnostním a ve výboru pro vědu. Do rozpočtu přispívají vlády nebo parlamenty členských států, náklady na zasedání kryje ze svého rozpočtu NATO.

Sídlo: 3, place du Petit Sablon, 1000 Brusel

Členství: Členy jsou poslanci parlamentů všech členských zemí NATO, celkem zhruba 300 poslanců. Počet za každý členský stát je odvozen od počtu obyvatel státu; členem nemůže být člen vlády.

Více informací najdete zde:
Informace o NATO PA (web Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - česky)
Parlamentní shromáždění NATO (web Parlamentního shromáždění NATO - anglicky)
Informacce o NATO PA (web Severoatlantické aliance - anglicky)
Čeští zástupci v NATO PA (web Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - česky)

Zpět

Informační centrum o NATO

Informační centrum o NATO je veřejným informačním zařízením poskytujícím informace o Severoatlantické alianci.

INFORMAČNÍ CENTRUM O NATO
Jungmannova 17
110 00 Praha 1

info@natoaktual.cz
tel.: 221-506-758

Facebook RSS

Projekt podporuje Public Diplomacy Division NATO

Dny NATO v Ostravě

Září 2018

Výroční Dny NATO v Ostravě letos vidělo 220 tisíc návštěvníků.

Yankee od mariňáků

Září 2018

Premiéra amerického UH-1Y Venom, jednoho z kandidátů na přezbrojení českých vrtulníků.

Cvičení Sky Avenger

Červen 2018

Jak doplňují palivo americké stíhačky nad Českem z létajícího tankeru.

Army test u výsadkářů

Červen 2018

Pět disciplin dokonale prověří, zda by vaše fyzička stačila na přijetí do armády.