Jak NATO funguje
O rozhodovacích procesech Aliance

Hlavním politickým rozhodovacím orgánem Aliance je Severoatlantická rada (North Atlantic Council - NAC). Severoatlantická rada a soustava výborů poskytují spojencům rámec pro konzultace, spolupráci a plánování ohledně mnohonárodních politických a vojenských aktivit.

Rada zasedá každý týden na úrovni velvyslanců členských zemí, popřípadě častěji, pokud je to nutné. Pravidelná zasedání Rady probíhají také na úrovni ministrů zahraničních věcí nebo obrany. Každý rok nebo dva pořádá Aliance svůj summit, na kterém hlavy států a vlád rozhodují o strategických otázkách týkajících se NATO. Pravidelná zasedání se také konají se zástupci partnerských zemí NATO.

Kam dál:

V hlavním sídle NATO v Bruselu má každá členská země svého stálého zástupce v hodnosti velvyslance. Velvyslance v jeho práci podporuje ještě národní delegace složená z diplomatů a obranných poradců, kteří se sami účastní zasedání výborů nebo zajišťují účast národních expertů.

V Alianci je respektována suverenita každého členského státu a konečné rozhodnutí musí mít podporu všech zemí. Kvůli tomu se v NATO rozhoduje jednomyslně (pravidlo konsenzu), z čehož vyplývá, že si přijetí důležitých rozhodnutí často vyžaduje předchozí rozsáhlé konzultace. Díky tomuto postupu je zajištěno, že když se NATO rozhodne k akci, všichni spojenci za tímto rozhodnutím stojí.

Politická hlediska těchto rozhodnutí realizuje civilní ústředí NATO v Bruselu v Belgii. Vojenské aspekty uvádí do praxe Vojenský výbor NATO, pod politickým dohledem Rady. Vojenský výbor řídí dvě strategická velitelství NATO – Velitelství spojeneckých sil pro operace, které je součástí Vrchního velitelství spojeneckých sil v Evropě (SHAPE) a sídlí nedaleko Monsu v Belgii, a Velitelství spojeneckých sil pro transformaci, jež se nachází v Norfolku ve státě Virginia v USA.

NATO má svého generálního tajemníka, který je do funkce jmenován přibližně na čtyři roky. Jde o vysokého politického představitele jedné z členských zemí. Generální tajemník řídí zasedání Severoatlantické rady a jiných důležitých orgánů NATO, pomáhá dosahovat konsensu mezi členskými zeměmi a je zároveň hlavním mluvčím Aliance. Při každodenním řízení Aliance jej podporuje mezinárodní sekretariát expertů a úředníků ze všech členských zemí NATO.

Zpět

Informační centrum o NATO

Informační centrum o NATO je veřejným informačním zařízením poskytujícím informace o Severoatlantické alianci.

INFORMAČNÍ CENTRUM O NATO
Jungmannova 17
110 00 Praha 1

info@natoaktual.cz
tel.: 221-506-758

Facebook RSS

Projekt podporuje Public Diplomacy Division NATO

Dny NATO v Ostravě

Září 2018

Výroční Dny NATO v Ostravě letos vidělo 220 tisíc návštěvníků.

Yankee od mariňáků

Září 2018

Premiéra amerického UH-1Y Venom, jednoho z kandidátů na přezbrojení českých vrtulníků.

Cvičení Sky Avenger

Červen 2018

Jak doplňují palivo americké stíhačky nad Českem z létajícího tankeru.

Army test u výsadkářů

Červen 2018

Pět disciplin dokonale prověří, zda by vaše fyzička stačila na přijetí do armády.