PROJEKTY A AKTIVITY INFORMAČNÍHO CENTRA O NATO
Aktuální a připravované projekty
 • Právní aspekty členství ČR v NATO: seminář
  (22. června 2017)
  IC NATO připravilo ve spolupráci s Ministerstvem obrany ČR a nadací Brücke/Most seminář pro německé studenty práva zaměřený na legální aspekty členství v Severoatlatnické alianci a práci právníků v oblasti mezinárodní bezpečnosti.
Seminář pro německé studenty (IC NATO, 22.6.2017)
Seminář pro německé studenty (IC NATO, 22.6.2017)
Seminář pro německé studenty (IC NATO, 22.6.2017)
 •  Joint Sky: debaty na středních školách se zástupci zahraničních letectev
  (červen 2017)
  IC NATO připravuje i letos diskuze představitelů zahraničních letectev s českými středoškolskými studenty. Debaty jsou zaměřeny na podporu výuky bezpečnostní  problematiky na školách po celé České republice.
Uskutečněné projekty
 • Vyšší úroveň česko-německé bezpečnostní spolupráce: seminář a debata
  (11. - 12. června 2017)
  V Praze jsme zorganizovali dva mezinárodní semináře k prohlubování bezpečnostní spolupráce mezi ČR a Německem. Jagello 2000 – IC NATO reaguje na intenzivnější bezpečnostní spolupráci mezi ČR a Německem iniciováním bilaterálních odborných seminářů reflektujících stav praktické spolupráce z teoreticko-akademického hlediska. Spoluorganizátorem seminářů, zaměřených na téma hybridních hrozeb, je Centrum transatlantických vztahů VŠCI za podpory Hanns-Seidel Stiftung a na německé straně Deutsche Atlantische Gesellschaft.
Veřejná debata „Policy towards Russia and lessons learnt from US elections - Czech and German views on countering Russia’s hybrid warfare before Czech and German elections. (12.6.2017)
Ředitel PCTR Alexandr Vondra zahajuje veřejnou debatu „Policy towards Russia and lessons learnt from US elections - Czech and German views on countering Russia’s hybrid warfare before Czech and German elections. (12.6.2017)
Česko-německý expertní seminář na téma „Cyber Security and Hybrid Warfare“ (12.6.2017)
Česko-německý expertní seminář na téma „Cyber Security and Hybrid Warfare“ (12.6.2017)
Konference Naše bezpečnost není samozřejmost 2017
Konference Naše bezpečnost není samozřejmost 2017
Konference Naše bezpečnost není samozřejmost 2017
 • Evropská obranná politika vs. NATO: debata
  (15. května 2017)
  Informační středisko Evropské unie Europe Direct v Liberci ve spolupráci s Informačním centrem o NATO připravilo přednášku a debatu na aktuální téma společné evropské obranné politiky a její vazby na Severoatlantickou alianci. Více infromací na webu libereckého centra.
Debata v Liberci o evropské obraně a NATO (15.5.2017).
Debata v Liberci o evropské obraně a NATO (15.5.2017).
Debata v Liberci o evropské obraně a NATO (15.5.2017).
 • IV. ročník neformálního setkání studentů s odborníky
  (6. dubna 2017)
  Informační centrum o NATO uvedlo další ročník úspěšné akce s názvem Atrium párty pro středoškolské studenty, jejímž cílem je umožnit studentům neformálně pohovořit s pozvanými odborníky z české bezpečnostní komunity. Akci připravujeme pro účastníky debatního projektu Model NATO/Prague Student Summit, který organizuje Asociace pro mezinárodní otázky. Letos se studenti mohli setkat mj. s představiteli Ministerstva zahraničních věcí ČR, Národního centra pro kybernetickou bezpečnost, Armády ČR, nevládních organizací, médií aj.
Neformální setkání studentů s odborníky organizované IC NATO (6. dubna 2017)
Neformální setkání studentů s odborníky organizované IC NATO (6. dubna 2017)
Neformální setkání studentů s odborníky organizované IC NATO (6. dubna 2017)
Neformální setkání studentů s odborníky organizované IC NATO (6. dubna 2017)
 • Poznej NATO 2017
  (17. března 2017)
  Informační centrum o NATO zorganizovalo další ze série populárních besed a ukázek pro středoškolské studenty Poznej NATO s cílem představit Severoatlantickou alianci a zapojení ČR v jejím rámci. Letošní první pokračování projektu proběhlo na základně 25. protiletadlového raketového pluku AČR ve Strakonicích, kde během jednodenní akce kromě činnosti Severoatlantické aliance vojáci studentům představili základnu a přípravu jejích vojáků na zapojení do aliančních operací. Této studijní cesty se zúčastnili studenti z Gymnázia Strakonice a z debatního projektu Model NATO, který organizuje Asociace pro mezinárodní otázky.
Poznej NATO 2017 - Strakonice
Poznej NATO 2017 - Strakonice
Poznej NATO 2017 - Strakonice
Poznej NATO 2017 - Strakonice
 • Informování o NATO a aktuální bezpečnostní témata: debata
  (9. března 2017)
  Představení Informačního centra o NATO a debata o aktuálních bezpečnostních tématech, členství ČR v NATO a postoji nové americké vlády k Alianci proběhla v IC NATO se studenty pražského Arcibiskupského gymnázia. 
   
 • Česká zahraniční, bezpečnostní a evropská politika: expertní diskuze
  (27. - 28. ledna 2017)
  Jagello 2000 připravilo ve spolupráci s Fórem 2000 a Asociací pro mezinárodní otázky uzavřenou diskuzi předních zástupců české zahraničně politické a bezpečnostní komunity na téma české zahraničně-bezpečnostní politiky. Dvoudenní akce proběhla v konferenčním centru Akademie věd ČR na zámku Liblice.

Informační centrum o NATO

Informační centrum o NATO je veřejným informačním zařízením poskytujícím informace o Severoatlantické alianci.

INFORMAČNÍ CENTRUM O NATO
Jungmannova 17
110 00  Praha 1

info@natoaktual.cz
tel.: 221-506-758

Facebook     RSS


Dny NATO v Ostravě

Září 2016

Počtem účastnících se letadel rekordní Dny NATO v Ostravě vidělo 130 tisíc návštěvníků.

Šampionát odstřelovačů

Duben 2016

Jedna rána, dvacet sekund! Snajpři z devíti zemí soupeřili v preciznosti

Staronová Aerovka

Duben 2016

V historických hangárech Aerovky v pražských Letňanech se otevírá nová letecká expozice.

Jordánské bojovnice

Září 2015

„Křehcí zabijáci“ v maskáčích a s kabelkami se chtějí vyrovnat mužům. Osmička žen předvedla své bojové dovednosti.

Mise na Islandu

Srpen 2015

Čeští letci s gripeny už podruhé během relativně krátké doby střežili na několik týdnů v rámci mise NATO daleký Island.