Informační centrum o NATO a společnost Člověk v tísni
ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí České republiky
 a Velvyslanectvím USA v Praze
 

pořádají workshop na téma

"Spolupráce bezpečnostních složek
a nevládních organizací v postkonfliktních oblastech"

Cíl workshopu: shrnutí dosavadních zkušeností v tomto směru, identifikace rezerv a návrhy řešení k jejich odstranění

Termín:  středa 26. listopadu

Místo konání:
dopolední část – Ministerstvo zahraničních věcí České republiky,
odpolední část – Wilsonovo centrum, Tržiště

Cílová skupina:
workshop je primárně určen dvěma hlavním skupinám účastníků:
- zástupcům Ministerstva zahraničních věcí České republiky, Ministerstva obrany České republiky. Generálního štábu Armády České republiky, Ministerstva vnitra České republiky a dalších státních úřadů
- zástupcům humanitárních organizací a občanských sdružení 

Workshop se bude skládat ze dvou částí:
A:  panelové dopolední diskuse na Ministerstvu zahraničních věcí České republiky
B:  odpolední  hodinová videokonference Praha – Brusel (Washington) se zahraničním odborníkem na uvedenou problematiku s následnou diskusí

Témata dopolední části A:  9.00 – 13.00
1) Úloha CIMIC a nevládních organizací při řešení humanitárních krizích. Možnosti spolupráce a nastavení standardů pro vzájemné vztahy. Aplikovatelné zkušenosti.

2) možnosti trvalého řešení post-konfliktní situace. Úkoly CIMIC – zajištění bezpečnosti a možností pohybu v terénu; technická a logistická spolupráce; pomoc při obnově infrastruktury. Úkoly humanitárních organizací – kvalitní vstupní průzkum situace; navržení postupů k zajištění udržitelného řešení humanitární krize; zásobování. Postupy pro vzájemnou koordinaci a nepřekrývání se. Spolupráce s místním obyvatelstvem. Vyvarování se nebezpečí snahy řídit jeden druhého. Připravenost k nasazení v terénu.

3) úloha jednotlivých "stakeholders" při řešení krize – mezinárodní nebo lokální armádní jednotky, humanitární organizace, mezinárodní organizace (OSN, IOM atd.), místní samospráva, vlády zemí podílejících se na řešení krize, obyvatelstvo atd. Dodržování Sphere Standards při poskytování pomoci. "Capacities/Vulnerabilities", kompetence a "převodové páky" mezi jednotlivými "stakeholders". Kvalitní informační politika a výměna informací, nástroje pro komunikaci.

Témata odpolední části B: 14.45 – 17.00
1) Diskuse s zahraničním odborníkem na uvedenou problematiku

2) Závěrečné shrnutí, návrh řešení


Svůj zájem o účast a jakékoliv dotazy směřujte na projektového manažéra Informačního centra o NATO Zoltána Kálmána.
Tel: +420 221 610 165,
GSM: +420 606 20 30 07,
e-mail: zoltan.kalman@natoaktual.cz,
adresa: Rytířská 31, 110 00 Praha 1.zpět

 

 

 

 

Informační centrum o NATO

Informační centrum o NATO je veřejným informačním zařízením poskytujícím informace o Severoatlantické alianci.

INFORMAČNÍ CENTRUM O NATO
Jungmannova 17
110 00 Praha 1

info@natoaktual.cz
tel.: 221-506-758

Facebook RSS

Projekt podporuje Public Diplomacy Division NATO

Dny NATO v Ostravě

Září 2018

Výroční Dny NATO v Ostravě letos vidělo 220 tisíc návštěvníků.

Yankee od mariňáků

Září 2018

Premiéra amerického UH-1Y Venom, jednoho z kandidátů na přezbrojení českých vrtulníků.

Cvičení Sky Avenger

Červen 2018

Jak doplňují palivo americké stíhačky nad Českem z létajícího tankeru.

Army test u výsadkářů

Červen 2018

Pět disciplin dokonale prověří, zda by vaše fyzička stačila na přijetí do armády.