• VZNIK a ÚKOLY JEDNOTKY

• Na pražském Summitu NATO v listopadu 2002 byly přijaty závazky zaměřené na neodkladné vybudování obranných kapacit, s jejichž pomocí by měla být Severoatlantická aliance schopna reagovat na změny mezinárodní politické a bezpečnostní situace, na asymetrické bezpečnostní hrozby 21. století, zejména na hrozbu použití zbraní hromadného ničení v souvislosti s bojem proti mezinárodnímu terorismu.

• V rámci výstavby Sil rychlé reakce NATO(NRF)  bylo rozhodnuto o výstavbě alianční jednotky – mnohonárodního praporu, která by poskytla vzniklým zásahovým týmům a laboratorním prostředkům velitelský a logistický rámec a silám NRF dala kapacitu, která by byla schopna reagovat na většinu známých hrozeb v oblasti zbraní hromadného ničení.

Hlavní náplní činnosti 312. praporu radiační chemické a biologické ochrany NATO je plnění úkolů spojených s dosažením plných operačních schopností praporu k odstranění následků použití zbraní hromadného ničení, průmyslových havárií, teroristických útoků či živelných pohrom kdekoliv na světě.

• Úkolem praporu je především překlenout období, kdy síly a prostředky protichemické ochrany jednotlivých zemí ještě nejsou dostatečně připraveny čelit celému spektru hrozeb ZHN. Z toho vyplývá, že jednotka musí být schopna nasazení v rámci jakéhokoliv uskupení sil NATO.

• Do tohoto projektu se mohou zapojit všechny členské státy NATO, které mají jakoukoliv schopnost v oblasti ochrany proti zbraním hromadného ničení. Koncept praporu je založen na principu rotujících vedoucích států, takzvaných Lead Nation. V praxi to znamená, že k jednomu oslovenému státu, který vytvoří strukturu, se přidají ostatní země se svými národními příspěvky.

• Vzhledem k tomu, že čeští vojenští specialisté mají v oblasti bohaté zkušenosti (například z účasti českých chemiků ze dvou operací v Zálivu), přihlásila se v době vzniku praporu na zasedání ministrů obrany členských států NATO k tomuto prestižnímu úkolu Česká republika.

• Během sedmi měsíců (od listopadu 2003 do června 2004) se prapor secvičoval a připravoval, aby byl v případě potřeby schopen plnit úkoly ochrany vojsk a civilního obyvatelstva proti účinkům ZHN pod vedením NATO, samostatně nebo v sestavě širšího uskupení sil.

• Plných operačních schopností (FOC, Full Operational Capabilities) dosáhl prapor k 1. červenci 2004. K tomuto datu přešel prapor do podřízenosti Velitelství spojeneckých sil pro operace (
ACO, Allied Command Operations) a je zařazen do šestiměsíčního rotačního systému aliančních Sil rychlé reakce (NATO Response Force). V průběhu této rotace může být prapor nasazen v kterékoliv části světa pro úkoly zmíněné v kapitole Nasazení.

• Příslušníci praporu dokáží zjistit a identifikovat použitou bojovou nebo průmyslovou otravnou látku, množství a stupeň radioaktivního zamoření prostoru, osob a techniky, druh biologické látky, která je nebezpečná lidskému zdraví.

• Z ohroženého prostoru jsou schopni vyprostit zasažené osoby, zabezpečit odstranění zasažené techniky, zajistit první pomoc a dekontaminaci osob a techniky, přesunout je do lékařské péče vyššího stupně a odstranit ostatní následky použití zbraní hromadného ničení. Zároveň dokáží určit vývoj ohrožení dalších prostorů a provést i dekontaminaci terénu a prostor, kde byly radioaktivní či chemické látky nebo biologické agens použity.
 
• K dispozici mají vysokokapacitní odmořovací zařízení pro očistu techniky, materiálu, terénu a pro hygienickou očistu osob.


«zpět

 

 

 

 

Informační centrum o NATO

Informační centrum o NATO je veřejným informačním zařízením poskytujícím informace o Severoatlantické alianci.

INFORMAČNÍ CENTRUM O NATO
Jungmannova 17
110 00 Praha 1

info@natoaktual.cz
tel.: 221-506-758

Facebook RSS

Projekt podporuje Public Diplomacy Division NATO

Dny NATO v Ostravě

Září 2018

Výroční Dny NATO v Ostravě letos vidělo 220 tisíc návštěvníků.

Yankee od mariňáků

Září 2018

Premiéra amerického UH-1Y Venom, jednoho z kandidátů na přezbrojení českých vrtulníků.

Cvičení Sky Avenger

Červen 2018

Jak doplňují palivo americké stíhačky nad Českem z létajícího tankeru.

Army test u výsadkářů

Červen 2018

Pět disciplin dokonale prověří, zda by vaše fyzička stačila na přijetí do armády.