• PROVEDENÁ CVIČENÍ

Hlavní společná cvičení - cvičení a velitelsko-štábní cvičení sil NATO Response Forces měla za úkol secvičení a certifikaci jednotek k dosažení plné operační schopnosti a k případnému nasazení 312. praporu chemické a biologické ochrany – mezinárodního NBC od 1. července 2004, v souladu s požadavky velitelství SHAPE a AJFC v Neapoli.

Zúčastnli se jich velitel a příslušníci štábu a jednotek 312. praporu, vybraní na certifikačních cvičeních vyčleněných zahraničních jednotek pro mezinárodní prapor NATO.

Velitelsko-štábní cvičení - úkolem těchto cvičení je sladit činnost štábu praporu a štábu nadřízeného stupně.


Přehled:
Vyvedení jednotky na cvičišti chemického vojska v Tisé
28. dubna - 7. května 2004 Úkolem cvičení je prověřit sladění činnosti čet, rot a praporu jako celku v polních podmínkách a prověřit schopnost života jednotky v terénu s vlastním logistickým a zdravotním zabezpečením.

"EAGLE NEST" – 27. - 29. ledna 2004
Účastní se velitelství praporu. Cílem je ujasnění úlohy praporu v sestavě Sil rychlé reakce NATO a příprava na další manévry.

"EAGLE ENTRY" – 9. - 13. února 2004
Účastní se část štábu praporu. Úkolem je prověřit sladění štábu praporu a nadřízeného stupně v podmínkách vyvedení vojsk a finální příprava na další cvičení.

"EAGLE LANDING" – 22. března - 2. dubna 2004
Účastní se celý štáb praporu a část roty chemické ochrany. Cílem je prověřit štábní práci, praporní standardní operační postupy a koordinaci činnosti štábu praporu a štábu nadřízeného stupně a schopnost rychle reagovat na vývoj situace během operace.

"ALLIED ACTION 2004" - 25. května - 8. června 2004
Soubor velitelsko-štábních cvičení vyvrcholil závěrečným certifikačním cvičením Sil rychlé reakce NATO pod názvem "ALLIED ACTION 2004". Zúčastnil se ho štáb praporu a část jednotky. Úkolem bylo prověřit přímo v terénu schopnost reakce štábu na vyvíjející se situaci a rychlé a operativní velení podřízeným jednotkám. Závěrem cvičení byla certifikace praporu k nasazení kdekoliv na světě.

• "PEACEFUL DRAGON 2006" - 10. - 12. října 2006
Mezinárodní cvičení 312. mnohonárodního praporu radiační, chemické a biologické ochrany, do něhož jsou zapojeny jednotky z Polska, USA, Rumunska, Bulharska, Portugalska, Španělska, Slovinska a České republiky. Tento prapor má k 1. lednu 2007 dosáhnout úrovně plné připravenosti a být schopen v rámci Sil rychlé reakce NATO (NRF) plnit operační úkoly. V rámci cvičení plní vojáci řadu specifických úkolů, které simulují různé varianty nasazení dekontaminačních týmů, laboratoří a odběrových týmů.

«zpět

 

 

 

 

Informační centrum o NATO

Informační centrum o NATO je veřejným informačním zařízením poskytujícím informace o Severoatlantické alianci.

INFORMAČNÍ CENTRUM O NATO
Jungmannova 17
110 00 Praha 1

info@natoaktual.cz
tel.: 221-506-758

Facebook RSS

Projekt podporuje Public Diplomacy Division NATO

Dny NATO v Ostravě

Září 2018

Výroční Dny NATO v Ostravě letos vidělo 220 tisíc návštěvníků.

Yankee od mariňáků

Září 2018

Premiéra amerického UH-1Y Venom, jednoho z kandidátů na přezbrojení českých vrtulníků.

Cvičení Sky Avenger

Červen 2018

Jak doplňují palivo americké stíhačky nad Českem z létajícího tankeru.

Army test u výsadkářů

Červen 2018

Pět disciplin dokonale prověří, zda by vaše fyzička stačila na přijetí do armády.