IDET 2007 v souvislostech evropské obranné politiky

1. dubna 2007  4:36
Jednou z nejvýznamnějších událostí pro náš bezpečnostní sektor bude v tomto "lichém" roce nesporně (již devátý) brněnský Mezinárodní veletrh obranné a bezpečnostní techniky. Letošní IDET 07 je v kalendáři jednou z mimořádně velké řady obdobných akcí na všech kontinentech.  

Započteme-li k čistým zbrojním expozicím též rozmanitá fóra, sympozia, konference a semináře, jež zpravidla nejsou rovněž ničím jiným, než latentními nabídkovými akcemi, najdeme jich ve výběrových přehledech renomovaných agentur šedesát až sedmdesát.

Je to mimo jiné známkou vývoje na světovém zbrojním trhu, kde stále rostoucí přetlak nabídky nad poptávkou vyvolává zvýšené marketingové úsilí. Investovat do opakovaných účastí na tak početné řadě akcí si však mohou dovolit jen finančně silné, integrované zbrojní skupiny. Navíc se v současnosti z řady důvodů těžiště zájmu úspěšných subjektů zbrojního trhu očividně přesunuje mimo Evropu, do těch oblastí, kde lze nacházet významné a solventní zákazníky.

Ekonomická a sociální realita nutí dnes evropské země (což platí i pro budoucnost) omezovat výdaje na obranu a snižovat tedy početní stavy armád i množství jejich výzbroje.

Jejich zbrojní nákup není s to v uspokojivé míře využít výzkumně vývojový a výrobní potenciál evropských výrobců, což se zjevně začíná projevovat i na nedávno zřízeném evropském zbrojním trhu (EDEM – European Defence Equipment Market) pod kuratelou Evropské unie.

Není proto divu, že i takové proslulé výstavy, jako je ("sudoroční") Eurosatory, či letecká přehlídka ve Farnborough aj. žijí více z lesku, tradice a účasti svých klíčových vystavovatelů, než z komerčních efektů.

Cesty k úspěchu směřují dnes daleko více do Abu Dhabi, Dubaje, Singapuru  či Indie. Nepřehlédnutelné jsou v tomto směru i ruské zbrojní výstavy, čínská výstavní politika či řada promyšlených specializovaných akcí v USA; na bližší charakteristiku však není v tomto příspěvku místo.

Avšak zde všude se mohou účinně prosadit jen kapitálově silní a integrovaní finalisté se svými "komorními" dodavateli. Pro naše malé a střední, zpravidla kapitálově slabé společnosti, je to příležitost spíše výjimečná. O to víc je pro ně IDET 07 jedinečnou možností, jak ukázat svůj, mnohdy pozoruhodný potenciál.

Brněnský veletrh má tedy zcela jistě co předvést; je jen škoda, že jej opět předchází zbytečně nadnesená a bezobsažná mediální kampaň. Dovídáme se, že tato akce je evropskou špičkou, rozlohou největším veletrhem, druhým co do počtu návštěvníků, "nejvíce internacionálním", atd.

I revue CDIS se v tomto smyslu spokojuje s optimistickými vizemi vybraných průmyslových a armádních manažerů, povšechně hovořících o úspěšných produktech, skvělé tradici, flexibilitě, kvalitě a nadšení, lepšících se ekonomických výsledcích, expanzi (kam?), atd.

V odborných kruzích dosahuje taková mediální samochvála spíše opačného účinku. Je proto neproduktivní, že váháme rovněž poukázat na problémy, kterým náš zbytkový průmyslový zbrojní sektor čelí. Vždyť i velmi povrchní souhrnné statistiky a kusé dílčí zprávy hovoří o trvalém poklesu exportu, rozpacích kolem offsetových operací z velkých projektů, problémech kooperace domácích firem v dodávkách pro armádu od zahraničních finalistů, aj.

Není proto divu, že průmyslové aspekty tohoto veletrhu ustupují do pozadí a v tiskové kampani je označována za hlavního partnera IDET armáda, jejíž expozice sdílí největší výstavní plochou a nejmodernější pavilon. Výstava je považována za významnou společenskou událost, což podtrhne přítomnost desítek armádních delegací, válečných veteránů, atd.

Za hlavní cíl je v těchto souvislostech označena prezentace armády, doprovázená řadou konferencí, sympozií a seminářů.

V tomto pojetí se průmysl ocitá poněkud v úloze sekundanta, ač on akci vtiskuje charakter veletrhu, čili velkého trhu s mezinárodní účastí. Lze jen věřit, že se v připravovaných akcích objeví i setkání s činiteli Evropské unie (Evropskou obrannou agenturou), případně asociací ADS, které by v odborné diskusi s našimi průmyslovými, ale i státními představiteli jednalo o českém příspěvku k projektu Evropské obranné technologické a průmyslové základny (DTIB).

Je to jeden z velmi významných úkolů Evropské bezpečností a obranné politiky a IDET by měl přesvědčivě ukázat, co může náš obranný průmyslu v tomto směru přinést.

Josef Fučík
Autor je konzultantem v oblasti zbrojního průmyslu a vojenství

natoaktual.cz

Dny NATO v Ostravě

Září 2018

Výroční Dny NATO v Ostravě letos vidělo 220 tisíc návštěvníků.

Yankee od mariňáků

Září 2018

Premiéra amerického UH-1Y Venom, jednoho z kandidátů na přezbrojení českých vrtulníků.

Cvičení Sky Avenger

Červen 2018

Jak doplňují palivo americké stíhačky nad Českem z létajícího tankeru.

Army test u výsadkářů

Červen 2018

Pět disciplin dokonale prověří, zda by vaše fyzička stačila na přijetí do armády.