České armádě důvěřují dvě třetiny lidí, vyplývá z průzkumu CVVM

28. listopadu 2017  14:39
Největší důvěru mezi veřejnými institucemi v České republice má armáda. Vyplývá to z výsledků průzkumu veřejného mínění CVVM. České armádě důvěřují takřka dvě třetiny lidí. Následuje policie a soudy. Naopak nejnižší důvěru mají církve.  
Graf vývoje důvěry v armádu, policii a soudy | foto: CVVM

Podle výsledků říjnového výzkumu CVVM z vybraných veřejných institucí právě armádě důvěřuje 66 procent dotázaných. Následuje policie (64 %) a shodně (53 %) soudy a banky.

Důvěra v armádu je u lidí dlouhodobě na velmi vysoké úrovni. Historiky nejvyšší úrovně od roku 1993, kdy Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM) s takovými průzkumy začalo, dosáhla důvěra v armádu v roce 2014. Tehdy to bylo 70 procent dotázaných.

Nejméně lidé dlouhodobě důvěřují církvím (24 %), tisku, televizi a neziskovým organizacím (30-35%). Po výrazném propadu důvěry občanů k církvím, ke kterému došlo v druhé polovině roku 2012, a po následném mírném vzestupu, důvěra k nim kolísá na úrovni okolo jedné čtvrtiny, přičemž v aktuálním šetření nebyla oproti poslednímu srovnatelnému výzkumu zaznamenána žádná změna. „Církve tak nadále zůstávají vnímány hůře, než byly v období před propadem souvisejícím patrně s církevními restitucemi,“ uvádí CVVM.

Za pozornost stojí, že ani jedné z dvanácti vybraných institucí nevěří šest procent dotázaných, čtvrtina lidí důvěřuje jedné až třem institucím a stejně čtvrtina osmi a více institucím. Zbylých 45 procent věří čtyřem až sedmi institucím.

Mezi skupinami obyvatel podle pohlaví, vzdělání, věku a politické orientace nejsou příliš výrazné rozdíly. Jedině u internetu důvěra podstatně klesá s věkem od sedmdesáti procent u lidí mezi 15 a 19 lety, přes 46 procent v generaci jejich rodičů po třicet procent u prarodičů nynějších náctiletých.

inc natoaktual.cz

Dny NATO v Ostravě

Září 2016

Počtem účastnících se letadel rekordní Dny NATO v Ostravě vidělo 130 tisíc návštěvníků.

Šampionát odstřelovačů

Duben 2016

Jedna rána, dvacet sekund! Snajpři z devíti zemí soupeřili v preciznosti

Staronová Aerovka

Duben 2016

V historických hangárech Aerovky v pražských Letňanech se otevírá nová letecká expozice.

Jordánské bojovnice

Září 2015

„Křehcí zabijáci“ v maskáčích a s kabelkami se chtějí vyrovnat mužům. Osmička žen předvedla své bojové dovednosti.

Mise na Islandu

Srpen 2015

Čeští letci s gripeny už podruhé během relativně krátké doby střežili na několik týdnů v rámci mise NATO daleký Island.