Armádní expozice bude lákadlem veletrhu IDET

10. dubna 2009  9:25
O podobě expozice tradičního účastníka, Armády České republiky, na letošním jubilejním veletrhu IDET, důvodech účasti i očekáváních vypráví v exkluzivním rozhovoru pro natoaktual.cz mluvčí Lenka Zapletalová z ministerstva obrany.  

Co je hlavní myšlenkou expozice?
Na letošním veletrhu se budeme prezentovat s tím nejnovějším, čím byl resort ministerstva obrany za poslední dva roky v oblasti výzbroje, techniky, technologií a materiálu vybaven a doplněn. Tomu odpovídá i uvozující motto expozice "Moderní obranné technologie – základ moderní armády."

Můžeme spatřit nějakou zákonitost vývoje expozice mezi předcházejícími ročníky a tím letošním?
V prvních ročnících veletrhu se resort prezentoval především informacemi v tiskovém a grafickém provedení. V dalších ročnících se přecházelo na konkrétní ukázky techniky užívané v české armádě. V posledních dvou ročnících, a podobně tomu bude i letos, se resort bude prezentovat především technikou, která byla zavedena do užívání za poslední dva roky. Další vývoj zaznamenal rostoucí počet zahraničních delegací na úrovni ministrů obrany. V letošním roce pozvala ministryně obrany k návštěvě veletrhu pětasedmdesát svých protějšků, což je v historii veletrhu IDET zatím nejvyšší číslo. Dále jsou pozváni vojenští přidělenci akreditovaní v Praze a delegace jednotlivých složek NATO z Bruselu.

Jak probíhají přípravy v resortu, kolika lidí se týkají?
Na přípravě se podílí výbor, který je řízen zástupci Sekce vyzbrojování MO. S rostoucí kvalitou a nároky na expozici se na IDETu budou ve finální části v roli vystavovatelů a bezpečnostního zajištění podílet až tři stovky zaměstnanců resortu.

V čem spatřujete největší lákadlo armádní expozice?
Lákadlem bude celá expozice resortu obrany. Na jedné ploše v pavilonu G1 a na volných plochách okolo bude soustředěno vše nejnovější, s čím Armáda České republiky a Vojenská policie v současné době disponuje. Namátkově lze jmenovat například automobil TATRA T810 a jeho jednotlivé modifikace, víceúčelové obrněné vozidlo IVECO se zbraňovou stanicí, lehké obrněné vozidlo DINGO 2 se zbraňovou stanicí, vozidlo Land Rover Armoured 4 (Kajman), automobil mostní AM 70 či vyprošťovací tank VT 72M4 a modernizovaný PLRK 2 K 12 KUB (SURN CZ). Představíme však také novou simulační techniku, komunikační prostředky a informační systémy, ale také nové prostředky logistické a zdravotnické podpory a nesmíme opomenout také prostředky používané Vojenskou policií.

Na co by určitě návštěvníci Vaší expozice neměli zapomenout, co by jim nemělo uniknout?
V našem pavilonu bude volná expozice české armády, Vojenské policie, Univerzity obrany, Hradní stráže a dalších subjektů resortu. K odlehčení pak zde bude probíhat na předváděcím molu ukázka jednotlivých typů vojenské výstroje, dále besedy a setkání se špičkovými sportovci Armádního sportovního centra Dukla. Svaz letců ČR a vojenského letectví a Sdružení československých zahraničních letců – východ představí činnost vojenských letců, techniky a ukázky modelů.

Budete se opět podílet také na doprovodném programu?
Univerzita obrany v Brně připravuje jako hlavní doprovodné programy konferenci Community-Army-Technology-Environment a ukázky na dynamickém polygonu. Samotná konference bude tvořena dvanácti dílčími konferencemi a semináři na různá témata, která proběhnou v jednotlivých jednacích sálech brněnského výstaviště.

Jaká jsou očekávání české armády od účasti na veletrhu IDET?
V prvé řadě očekáváme pozitivní propagaci resortu obrany na veřejnosti, opomenout však nesmíme ani podporu českého obranného a bezpečnostního průmyslu na prestižní akci mezinárodního významu, prezentaci před mezinárodní polickou, vojenskou a odbornou veřejností a v neposlední řadě propagaci toho nejnovějšího, s čím resort ministerstva obrany v současné době disponuje.

Pavel Boháč natoaktual.cz

Dny NATO v Ostravě

Září 2018

Výroční Dny NATO v Ostravě letos vidělo 220 tisíc návštěvníků.

Yankee od mariňáků

Září 2018

Premiéra amerického UH-1Y Venom, jednoho z kandidátů na přezbrojení českých vrtulníků.

Cvičení Sky Avenger

Červen 2018

Jak doplňují palivo americké stíhačky nad Českem z létajícího tankeru.

Army test u výsadkářů

Červen 2018

Pět disciplin dokonale prověří, zda by vaše fyzička stačila na přijetí do armády.