Armáda na IDETu představí novinky z výzbroje

25. dubna 2007  13:52
Česká armáda na veletrhu IDET v Brně představí novinky ze své výzbroje. Poprvé se objeví například kolový obrněný transportér Pandur, polní převozné chemické laboratoře nebo dělostřelecký radiolokátor Arthur, řekl v rozhovoru ředitel sekce vyzbrojování ministerstva obrany Jiří Martinek.  

Armáda ČR je tradičním účastníkem veletrhu IDET. Co je hlavní myšlenkou letošní expozice?
Základní myšlenky a směry prezentace na veletrhu IDET jsou zaměřeny na oblasti profesionality, modernosti a připravenosti. Vlastní prezentaci resortu MO bude uvozovat základní motto: "Armáda České republiky – profesionální, moderní, připravená."

Motto vyjadřuje vlastní náplň prezentace tj. vycvičenost, odbornost, spolehlivost (profesionalita), sofistikovanou vojenskou techniku, nové technologie, vědu, výzkum (modernost), naplnění počátečních operačních schopností, schopnost plnit úkoly k obraně země i ve spojeneckých misích v zahraničí (připravenost).

Lze spatřit nějakou zákonitost vývoje armádních expozic mezi předcházejícími ročníky a tím letošním?
V porovnání s expozicí v roce 2005, která se konala v rámci oslav 60. výročí konce 2. světové války a obsahovala průřez technikou, kterou armáda disponuje, je cílem letošní expozice vytvoření konkrétního aktuálního obrazu AČR představujícího etapu reformy definované jako dosažení počátečních operačních schopností. V rámci expozice budou zdůrazněny aktuální dosažené výsledky v oblasti vyzbrojování AČR, zavádění nové techniky a technologií a výcvik armády.

Co podle Vás bude největším lákadlem pro návštěvníky IDETu v expozici AČR?
Resort MO se na veletrhu poprvé představí v moderním pavilonu F na ploše cca 4000 m2 a na více než 16000 m2 volné venkovní plochy, která bude určena pro prezentaci těžké vojenské techniky a k vytvoření polygonu pro dynamické ukázky kolové techniky.

AČR je na ploše pavilonu a na volných plochách  připravena prezentovat desítky druhů techniky a materiálů. V provozu budou jednotlivé druhy komunikačních a informačních systémů. Hlavním smyslem expozice je  informovat hosty veletrhu, odbornou veřejnost a návštěvníky z řad příslušníků resortu obrany o nové technice, která byla, nebo v krátké době bude, do resortu MO dodávána.

Poprvé se na veletrhu objeví například kolový obrněný transportér PANDUR, polní převozné chemické laboratoře (chemická a radiační), dělostřelecký radiolokátor ARTHUR, přenosný protiletadlový raketový komplet RBS – 70, prostředky ženijního, chemického, geografické a meteorologického zabezpečení, nové prostředky používané vojenskou policií a další technika a materiál.

V rámci dynamického polygonu se připravují divácky atraktivní ukázky. V průběhu veletrhu budou mít návštěvníci možnost vidět na umělé překážkové dráze, která se se svými parametry velmi blíží realitě, nejrůznější kolovou techniku a její možnosti při různě nasimulovaných úrovních obtížnosti. Na překážkové dráze se budou prezentovat např.  různé typy vozidel TATRA, Land Rover, DURO, SANTANA, Toyota, dále ženijní stroje, nakladače kontejnerů apod.

Určitě se budete výrazně podílet i na doprovodném programu. V čem bude spočívat?
V rámci doprovodného programu je prostřednictvím Univerzity obrany připravována konference CATE (community, army, technology, environment). V rámci konference CATE proběhne celkem sedm vědeckých konferencí. Tématické okruhy budou odpovídat prioritám armády dneška a v jejich rámci jsou připraveny vědecké přednášky například z oblasti simulací distančního vzdělávání, zbraňových systémů, bezpečnosti a ochrany informací, nových technologií a materiálů.

Nově jsou zařazeny konference pojednávající o vojenských technologiích a o přípravě profesionálů v ozbrojených a bezpečnostních silách z pohledu společenských věd a jazykového vzdělávání.

Na co by určitě návštěvníci Vaší expozice neměli zapomenout, resp. co by nemělo uniknout jejich pozornosti?
Kromě již jmenované techniky, která se bude na veřejnosti na IDETu prezentovat poprvé, by veřejnosti neměla uniknout prezentace vrtulníků Mi-171Š a Mi-35, speciální mobilní pracoviště  IEDD/EOD, vojenská geografie a meteorologie, dále prostředky komunikačních a informačních technologií, prostředky individuální ochrany jednotlivce a výstroj jednotlivce.

Za důkladnou pozornost bude stát i technika, která je využívána vojenskou policií. Kromě technických prvků to bude dále prezentace vojenského školství, armádního sportu, vojenských újezdů atd. Bude toho dost a jistě každý najde v expozici resortu MO to, co očekává.

Jaká jsou očekávání armády od účasti na IDETu?
Jedná se především o pozitivní propagaci AČR na veřejnosti. Vzhledem k účasti zahraničních návštěvníků a oficiálních zahraničních návštěv veletrhu se prestiž a dobré jméno resortu MO a AČR takto dostává do povědomí i v zahraničí.

K propagaci resortu MO a AČR, k podpoře českého obranného průmyslu ČR a k mezinárodnímu významu veletrhu, byli ministryní obrany na veletrh pozváni  ministři obrany členských států NATO a EU.  Dále byli pozváni ministři obrany některých členských zemí PfP a dalších zemí světa, se kterými byly realizovány, nebo připravovány v posledních letech oficiální styky. Očekáváme, že právě tyto hosty utvrdíme v pozitivním názoru na AČR.

Na veletrh jsou pozváni zástupci vojenského výboru NATO, vojenského výboru EU, hlavní představitelé CNAD, představitelé agentury NAMSA a EDA. Další pozvání jsou řešena z úrovně NMO, náčelníka Vojenské policie apod. I zde očekáváme, že zejména při diskusi, ale i v průběhu prohlídky expozice dokážeme potvrdit dobrý obraz AČR.

Rád bych Vás požádal, zda-li můžeme nahlédnout do zákulisí příprav. Jak tyto přípravy v armádě probíhají, kolika lidí se týkají apod.
Příprava prezentace resortu MO je řízena přípravným pracovním výborem, který je složen z věcně příslušných zástupců jednotlivých složek resortu. Předsedou výboru je ředitel Odboru řízení vyzbrojování  MO. Pravidelných jednání se účastní 15 stálých členů výboru, kteří odpovídají za příslušnou oblast. Tato jednání řídím osobně.

V současné době se zabývá přípravou veletrhu, mimo svých funkcí, již řádově desítky  osob. Při vlastním průběhu veletrhu bude komplexní rozsah činnosti prezentace MO zabezpečovat až 250 osob, z řad příslušníků vojenských útvarů, zařízení, UO Brno a dalších, včetně příslušníků sekcí MO.

Pavel Boháč natoaktual.cz

Dny NATO v Ostravě

Září 2018

Výroční Dny NATO v Ostravě letos vidělo 220 tisíc návštěvníků.

Yankee od mariňáků

Září 2018

Premiéra amerického UH-1Y Venom, jednoho z kandidátů na přezbrojení českých vrtulníků.

Cvičení Sky Avenger

Červen 2018

Jak doplňují palivo americké stíhačky nad Českem z létajícího tankeru.

Army test u výsadkářů

Červen 2018

Pět disciplin dokonale prověří, zda by vaše fyzička stačila na přijetí do armády.